تعمیر پکیج شوفاژکار

تعمیر پکیج شوفاژ کار

تعمیر پکیج شوفاژکار شرکت آسان تهویه مرکز تخصصی تعمیر پکیج شوفاژ کار می باشد. هر دستگاهی برای شروع فعالیت خود نیاز به راه اندازی سرویس و در برخی موارد نیاز به اسید شویی و یا رسوب زدایی می باشد در این مطلب در مورد پکیج شوفاژکار صحبت کرده و نحوه

ادامه مطلب
تنظیم شیر گازی پکیج

تنظیم کردن شیر گاز پکیج

در پکیج قطعات بسیاری وجود دارد که هر یک از آن ها در مرحله های بررسی میگردد و درصورت معیوب نبودن برد پکیج مرحله بعدی را انجام می دهد .در این قسمت می خواهیم بررسی شیرگازی پکیج را توضیح دهیم که چگونه آن را تست کرده و به معیوب بودن

ادامه مطلب