ارور پکیج گلدیران مدل های Pioneer(p262-FWFS)-(p302-FW/FS) ارورE1 پکیج گلدیران: عدم تشکیل ویا تشخیص شعله( زمانی که با این کد خطا رو به رو می شویم احتمال قطع بودن گاز ورودی ساختمان وجود دارد پس ابتدای کار گاز ورودی را چک نموده و سپس به دنبال تست قطعات دیگر می رویم)