آموزش تعمیر برد کولر گازی برد کولر گازی یکی از قطعات اصلی کولر گازی محسوب می شود، تمامی دستورات که توسط ما به وسیله کنترل به برد داده می شود توسط برد الکترونیکی کولر گازی پردازش می شود. در مدل های قدیمی از بردهای الکترونیکی ساده تر استفاده شده و