ارور انواع مدل پکیج تاچی

تعمیر پکیج تاچی

ارور پکیج تاچی، در این قسمت ما به شما لیست خطاها و ارور هایی که پکیج تاچی نشان می دهد را برای شما تشریح کردیم. مشتریان گرامی توجه داشته باشید که این ارور ها بیشتر برای آگاهی تعمیرکار بوده و هیچ گاه سعی نکنید که پکیج را دست کاری کنید.

پکیج تاچی نیز همانند سایر پکیج به صورت هوشمند تعدادی ارور در صفحه نمایش ظتهی می گردد تا سرویسکار شرکت بتواند از طریق آن پکیج تاچی را عیب یابی نماید.

برای تعمیرکار حرفه ای  بودن و یا نبودن ارور ها تاثیر زیادی در روند تعمیر پکیج تاچی ندارد اما در کل تعمیرکار حرفه ای با مشاهده کارکرد دستگاه می تواند مشکل پکیج را حل نماید

Aمدل

نقص در احتراق:E1

نقص به علت گرم شدن بیش از حد:E2

نقص در تهویه:E3

کمبود فشار اب در مدار گرمایشی:E4

سنسور ابگرم مصرفی خراب است:E6

سنسور مدار گرمایشی معیوب است:E7

ECO,D,Cمدل های

نقص  در تهویه:E1

سنسور گرمایشی خراب است:E2

سنسور ابگرم مصرفی خراب است:E3

فعال شدن کلید حرارتی:E4

نقص در مدار شیر گاز:E5

نقص در احتراق:E6

نقص در شعله:E7

نقص در فشار گاز:E8

نقص به علت یخ زدگی:E9

نقص به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن :EB

نقص در برد الکتریکی:EC

نقص کمبود فشار اب مدار گرمایشی:EP

Bمدل

نقص در احتراق:E1

نقص در تهویه:E2

نقص در تهویه:E3

گرم شدن بیش از حد دستگاه:E4

سنسور دمای ورودی :E5

نقص در سنسور ابگرم :E6

نقص در سنسور مدار گرمایشی:E7

برد کنترل معیوب است:E8

کمبود اب در مدار گرمایشی:E9

مشتریان گرامی دقت داشته باشید که شما فقط در یک حالت می توانید مشکل پکیج تاچی را رفع کنید و آن هم افت فشار پکیج بوده که آن را می توانید با باز کردن شیر پرکن پکیج تاچی حل کنید. در غیر اینصورت منتظر آمدن تعمیرکار شرکت بمانید.