MODEL

SUFFIX

PART

PART NUMBER

SV096STQ

NB0

برد داخلی

EBR73980406

SV096STQ

NB0

برد آپشن

EBR76398715

SV096STQ

NB1

برد داخلی

EBR73980409

SV096STQ

NB1

برد آپشن

EBR76398721

SV126STQ

NB0

برد داخلی

EBR73980406

SV126STQ

NB0

برد آپشن

EBR76398716

SV126STQ

NB1

برد داخلی

EBR73980409

SV126STQ

NB1

بردآپشن

EBR76398716

SV186STQ

NC0

برد داخلی

EBR73980406

SV186STQ

NC0

برد آپشن

EBR76121222

SV246STQ

NC0

برد داخلی

EBR73980406

SV246STQ

NC0

برد آپشن

EBR76121223

رفع ارور E51 کولر  گازی اینورتر ال جی

زمانی که ارور E51 روی صفحه پنل داخلی نمایش داده می شود

مرحله اول : احتمال ایراد در زمان نصب دستگاه وجود دارد یعنی عدم تناسب یونیت داخلی و خارج از لحاظ ظرفیت

به عنوان مثال یونیت خارجی با ظرفیت ۹۰۰۰باید به یونیت داخلی با ظرفیت ۹۰۰۰نصب گردد در غیر اینصورت ارور e51رخ می دهد. برای چک کردن این موضوع باید لیبل های روی دستگاه را باهم تطبیق دهیم و باهم ست باشند

زمانی که ارور E51رخ می دهد که برد آپشن دستگاه  دچار ناهمخوانی می گردد و ارور نمایش داده می شود

در دستگاه های اینورتر پلاس پارت برد داخلی برای تمامی ظرفیت ها یکی می باشد ولی پارت نامبر برد آپشن برای ظرفیت های مختلف متفاوت است . در این قسمت نمونه پارت برد داخلی و برد آپشن برای مدل اینورتر پلاس ارائه شده است