در پکیج قطعات بسیاری وجود دارد که هر یک از آن ها در مرحله های بررسی میگردد و درصورت معیوب نبودن برد پکیج مرحله بعدی را انجام می دهد .در این قسمت می خواهیم بررسی شیرگازی پکیج را توضیح دهیم که چگونه آن را تست کرده و به معیوب بودن ان پی ببریم.به طور کلی شیر گازی پکیج وظیفه عبور میزان گاز لازم برای تشکیل شعله و همچنین کم و زیاد کردن مقدار شعله را دارد.عملکرد داخلی شیر گازی پکیج بدین صورت است که از دو بوبین که یک قسمت برای باز نمودن مسیر گاز به داخل پکیج می باشد و ۲۲۰ولت است و قسمت بعدی بوبین که برتی تنظیم شعله از ان استفاده می شود ۲۴ولت است .

دقت کنید بعضا تعمیرکاران برای اینکه دستگاه را بدون اسید شویی با دستکاری سیر گازی شعله را افزایش دادند که این کار فقط به مبدل دستگاه آسیب وارد کرده و موجب سوراخ شدن آن میگردد

تنظیمات شیر گازی پکیج به صورت زیر است :

پیچ شماره ۲ را که در تصویر نشان داده شده است را باز می کنیم و شلنگ مانومتر را به ان وصل می کنیم سپس شیر فلکه گاز را باز می کنیم .باید مانومتر فشار گازی در حدود۱۸تا ۲۵ میلی بار را نشان دهد .اگر از این قست مطمئن شدید شیر فلکه گاز را بسته شلنگ مانومتر را خارج کرده و پیچ شماره ۱را کامل سفت می کنیم تا نشتی گاز نداشته باشد.

پیچ شماره ۲را باز کرده شلنگ مانومتر را به ان وصل می کنیم شیر فلکه گاز را باز کرده دستگاه را روشن میکنیم. دقت داشته باشید که پکیج را در حالت تابستان روشن کرده مقدار ان را در حالت ماکزیمم قرار دهید و ابگرم را باز کنید تا دستگاه شروع به کار کند .دلیل این کار این است که در حالت تابستان ما هم شعله ماکزیمم و شعله مینیمم را داریم و می توانیم ان را تنظیم نماییم.

درپوش را بردارید در زیر ان دوقست پیچ ۴سو و قسمت اچار خور دارد .پیچ ۴سو برای تنظیم شعله کوتاه بدین صورت که بعد از جدا کردن یکی از فیش های بوبین حالت شعله مینیمم به ما نمایش داده میشود د راین هنگام مانومتر عدد بین ۱تا۳ میلی بار را باید نشان دهد یا به عبارت دیگر یک سوم محفظه احتراق بلشد.سپس فیش بوبین را در جای خود قرار می دهیم و شعله بالا را تنظیم می نماییم.در این حالت مانومتر باید عدد بین ۸تا۱۰ میلی بار را نشان دهد در غیر اینصورت با کم و زیاد کردن مهره اچار خور و نگه داشتن پیچ ۴سو شعله بالا را تنظیم مینماییبم یا به عبارت دیگر دو سوم محفظه احتراق سپس دستگاه را خاموش کرده گاز را قطع کرده و شلنگ مانومتر را جدا میکنیم. توجه داشته باشید که این کار فقط توسط تعمیرکار شرکت تهران تهویه و در دو فصل زمستان و تابستان تنظیم گردد.